Døgnservice 70 20 14 16 info@duemose.com

Nedsivningsanlæg


Nedsivningsanlæg er den mest almindelige metode til rensning af spildevand i det åbne land, hvor der ikke er etableret kommunal kloakering. 

Nedsivninganlæg er også oftest det mest fordelagtige af installere rent økonomisk. Dog kan det i nogle tilfælde være svært at opnå godkendelse til denne løsning, idet der er flere afstandskrav som skal være opfyldt, for at kunne opnå denne godkendelse.

Nedsivningsanlæg etableres enten som traditionelle gravitation-anlæg, eller som tryk-nedsivningsanlæg. Inden etablering af en kommende spildevandsløsning, skal du altid have tilladelse hos de lokale myndigheder.

Har du behov for at forbedre din spildevandsløsning, så kontakt os for en uforpligtende drøftelse af mulighederne