Døgnservice 70 20 14 16 info@duemose.com

Minirensningsanlæg


I takt med de øgede krav til forbedret spildevandsrensning i det åbne land, er minirensningsanlæg en mulighed. Minirensninganlæg etableres oftest, hvor de geografiske forhold ikke tillader etablering af traditionelle nedsivningsanlæg, grundet for høj grundvandsstand mv.

Et minirensninganlæg renser spildevandet centralt på ejendommen, hvorefter dette kan udledes til recipienten, som kan være dræn, å-løb, eller lignende.

Er du blevet pålagt at forbedre spildevandsudledningen fra din ejendom, kan en løsning med minirensningsanlæg være løsningen.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud